Washirika wa DCU

Serikali Kuu

 • Idara ya Mjini na Mipango Vijijini
 • Mamlaka ya Kuendeleza na Kuhifadhi Mji Mkongwe
 • Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira ya Zanzibar (ZEMA)
 • Wakala wa Majengo Zanzibar
 • Bodi ya Wasanifu, Wahandisi wa Wataalam Zanzibar

 • Serikali za mtaa

 • Manispaa ya Mji wa Zanzibar
 • Baraza la Manispaa ya Wilaya yala Magharibi A
 • Baraza la Manispaa ya Wilaya ya Magharibi B
 • Baraza la Mji wa Chake-Chake
 • Baraza la Mji wa Wete
 • Halmashauri ya Wilaya ya Kati
 • Halmashauri ya Wilaya ya Kusini
 • Halmashauri ya Wilaya ya Kaskazini A
 • Halmashauri ya Wilaya ya Kaskazini B
 • Halmashauri ya Wilaya ya Micheweni
 • Baraza la Mji wa Mkoani

 • Taasisi binafsi

 • Jumuiya ya Wafanyabiashara, Wenye Viwanda na Wakulima

 • DHAMIRA YA DCU  Ni Kuongeza udhibiti wa maendeleo kupitia ufanisi, mfumo wa uwazi na shirikishi wa matumizi endelevu ya ardhi na maendeleo hapa Zanzibar

  Copyright ©2023 DCU