MAJUKUMU YA DCU

Kwa mujibu wakifungu cha 9 cha Kanuni ya Udhibiti wa Ujenzi, 2015, kazi za DCU ni:

i. Kusimamia utekelezaji wa Mpango wa Matumizi ya Ardhi, na Mifumo ya Mipango ya Mitaa au Mwongozo wowote wa mipango uliopitishwa uliotolewa na Idara ya Mipango wa Miji au Mamlaka yoyote ya Mipango.

ii. Kusimamia maendeleo katika Maeneo yote yaliyopangwa, katika Maeneo mengine muhimu ya Zanzibar.

iii. Kutoa idhini ya ujenzi.

iv. Kutoa idhini ya kukamilika kwa ujenzi kabla ya kuanza kutumika rasmi.

v. Ufuatiliaji juu ya hatua mbalimbali za ujenzi baada ya Kitengo cha Udhibiti kumpa kibali mwombaji.

vi. Kuhakikisha kuwa viwango vyote vya ujenzi, miongozo na taratibu za ujenzi zinafuatwa ipasavyo kama sheria au kanuni zinavyosema.

vii. Kuhakikisha kuwa nafasi za wazi na njia za umma zinasimamiwa kama ilivyoainishwa na Sekta za Mipango za mitaa au Mwongozo wa Mipango uliotolewa na Idara za Mipango Miji au Mamlaka yoyote ya Mipango.

viii. Kushauri taasisi zinazohusiana na Ardhi, Manispaa, Halmashauri za Mitaa, Usimamizi na Usimamizi wa Urithi juu ya maswala yanayohusiana na utumiaji wa ardhi, upangaji, usimamizi na maendeleo ya maeneo yaliyopangwa au eneo ambalo halijapangwa au zote mbili.

ix. Kuchukua hatua au kupitia taasisi zinazohusika kwa wale ambao wanashindwa kufuata taratibu za ujenzi.

x. Kushauri taasisi zinazohusika na mambo ya ulinzi, uhifadhi na usimamizi wa ulinzi, uhifadhi na usimamizi wa maeneo maalum na kuwezesha maendeleo ya shughuli za kijamii, kiuchumi na kiutamaduni ndani ya eneo husika.

xi. Kuwezesha ulinzi, uhifadhi na usimamizi wa maeneo ya kihistoria, urithi na kitamaduni, na kulifanya Jiji la Zanzibar kuwa kitovu cha maendeleo ya kitamaduni na kituo muhimu cha udhihirisho wa kitamaduni katika Afrika Mashariki; na

xii. Kufanya kazi nyingine yoyote inayohusiana na udhibiti wa ujenzi Zanzibar.

Mfano wa Fomu ya Kibali kinachotolewa na DCU


DHAMIRA YA DCUNi Kuongeza udhibiti wa maendeleo kupitia ufanisi, mfumo wa uwazi na shirikishi wa matumizi endelevu ya ardhi na maendeleo hapa Zanzibar

Copyright ©2023 DCU