KIBALI CHA UJENZI

Hakuna kibali cha ujenzi karibu na maeneo ya Pwani kama inavyoonekana katika picha hapo juu.

DCU Tunashughulika na?

Tunatoa idhini ya ujenzi. Pia tunatoa kibali cha kukamilika kwa jengo kabla ya kuanza kutumika rasmi.


DHAMIRA YA DCUNi Kuongeza udhibiti wa maendeleo kupitia ufanisi, mfumo wa uwazi na shirikishi wa matumizi endelevu ya ardhi na maendeleo hapa Zanzibar

Copyright ©2023 DCU